O mnie (zawodowo)

Ur. 1984 we Wrocławiu; badaczka literatury romantyzmu, redaktorka, korektorka, członkini grupy realizującej e-podręczniki do języka polskiego, autorka haseł encyklopedycznych…

O mnie (hobbystycznie)

Żyję w świecie zamkniętym na spust migawki (Canona). Specjalizuję się w fotografii przyrodniczej, konceptualnej i portretowej…

Wykształcenie

Magister filologii polskiej, absolwentka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego…

Doświadczenie

Ośrodek Rozwoju Edukacji, Politechnika Wrocławska, Biuro Projektów Zagranicznych UWr, Contentplus.pl…

Umiejętności

Redakcja i korekta tekstów, edycja fotografii, CMS, HTML, pakiet Adobe…