Plakaty, ulotki

Zrealizowałam projekty dla Liceum Ogólnokształcącego nr XIV we Wrocławiu, Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, Instytutu Filologii Polskiej UWr, Pracowni opiekuńczo-rozwojowo-terapeutycznej PORT…

Publikacje zdjęć

Ponad 100 moich fotografii zostało wykorzystanych w projekcie e-podręczniki, w którym partycypowałam jako współautorka, redaktorka, korektorka, researcherka i członkini grupy realizatorskiej koordynowanej przez wrocławskie studio projektowe Contentplus.pl: zob. moje zdjęcia w e-podręcznikach.

Okładki

Współpracowałam z Oficyną Wydawniczą ATUT, Franciszkańskim Wydawnictwem św. Antoniego, Wydawnictwem Uniwersytetu Wrocławskiego…

Pozostałe

Partycypowałam w opracowaniu graficznym (pdf, epub, mobi) poradnika Prosto o konkursach funduszy europejskich, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju…